Laman blog ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Laila Mukhtar Management. Untuk sebarang pertanyaan mengenai kursus dan pakej dobi yang ditawarkan sila email ke info@lailamukhtarmanagement.com

Friday, June 11, 2010

KURSUS PRAKTIKAL PENGURUSAN KEDAI DOBI ~ DOBI KOMERSIAL

Kursus telah diadakan pada 29 - 31 Mei 2010 di Pusat Latihan Dobi, Sintok anjuran Uniutaman Management Sdn Bhd. Kursus yang dijalankan adalah lebih kepada dobi komersial. Kali ni, selain dari bekerja di pusat dobi peserta juga telah membuat kerja luar untuk penghantaran ke hotel berdekatan. Walaupun kursus ini lebih kepada dobi komersial, peserta juga akan didedahkan mengenai dobi runcit dimana lawatan ke Dr Clean, Arau. This is a very good package kerana peserta tidak hanya didedahkan mengenai dobi runcit tetapi juga dobi komersial.

Kursus akan diadakan sekali lagi pada bulan Oktober 2010. Bagi mereka yang tinggal di utara dan berminat untuk menceburi dunia perniagaan dobi ini digalakkan menghadiri kursus ini. Selalu saya terangkan bagi peserta luar dari Lembah Klang. Sales tidak hanya boleh diharapkan dari pelanggan yang datang kekedau atau sekitar kawasan premis perniagaan tetapi kena lebih banyak ke komersial jadi kursus anjuran Uniutaman ini dapat membuka minda peserta bagi kedua-dua cabang perniagaan ini.
Salam.